Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 072 11

View Details ›

 • Region Name : Čečehov
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Michalovce
 • City Code : 807
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 72

View Details ›

 • Region Name : Beša
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Michalovce
 • City Code : 807
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 044 10

View Details ›

 • Region Name : Geča
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Košice-okolie
 • City Code : 806
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 14

View Details ›

 • Region Name : Lastovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Trebišov
 • City Code : 811
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 05

View Details ›

 • Region Name : Ložín
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Michalovce
 • City Code : 807
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 044 13

View Details ›

 • Region Name : Košťany
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Košice-okolie
 • City Code : 806
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 76

View Details ›

 • Region Name : Rakovec
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 43

View Details ›

 • Region Name : Boťany
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Trebišov
 • City Code : 811
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 044 11

View Details ›

 • Region Name : Skároš
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Košice-okolie
 • City Code : 806
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 044 12

View Details ›

 • Region Name : Nižný Klátov
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Košice-okolie
 • City Code : 806
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 13

View Details ›

 • Region Name : Kazimír
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Trebišov
 • City Code : 811
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 01

View Details ›

 • Region Name : Zemplínske Hradište
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Trebišov
 • City Code : 811
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 044 16

View Details ›

 • Region Name : Rákoš
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Košice-okolie
 • City Code : 806
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 06

View Details ›

 • Region Name : Hradištská Moľva
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Michalovce
 • City Code : 807
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 076 74

View Details ›

 • Region Name : Drahňov
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Michalovce
 • City Code : 807
 • Community :
 • Code :