Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 086 04

View Details ›

 • Region Name : Gerlachov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 093 01

View Details ›

 • Region Name : Komárany
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 02

View Details ›

 • Region Name : Gaboltov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 082 03

View Details ›

 • Region Name : Bretejovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Prešov
 • City Code : 707
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 36

View Details ›

 • Region Name : Varadka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 082 07

View Details ›

 • Region Name : Červenica
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Prešov
 • City Code : 707
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 41

View Details ›

 • Region Name : Vyšné Raslavice
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 082 07

View Details ›

 • Region Name : Lúčina
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Prešov
 • City Code : 707
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 41

View Details ›

 • Region Name : Vaniškovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 082 38

View Details ›

 • Region Name : Víťaz
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Prešov
 • City Code : 707
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 02

View Details ›

 • Region Name : Kvakovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 065 21

View Details ›

 • Region Name : Kremná
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stará Ľubovňa
 • City Code : 710
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 09

View Details ›

 • Region Name : Majerovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 082 44

View Details ›

 • Region Name : Klenov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Prešov
 • City Code : 707
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 02

View Details ›

 • Region Name : Benkovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :