Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 972 29

View Details ›

 • Region Name : Čavoj
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 48

View Details ›

 • Region Name : Banská
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 958 43

View Details ›

 • Region Name : Nedanovce
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Partizánske
 • City Code : 305
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 12

View Details ›

 • Region Name : Brezany
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 958 03

View Details ›

 • Region Name : Pažiť
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Partizánske
 • City Code : 305
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 916 16

View Details ›

 • Region Name : Podvrch
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Myjava
 • City Code : 303
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 28

View Details ›

 • Region Name : Škrípov
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 01

View Details ›

 • Region Name : Šutovce
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 958 03

View Details ›

 • Region Name : Veľké Kršteňany
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Partizánske
 • City Code : 305
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 16

View Details ›

 • Region Name : Poluvsie
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 958 04

View Details ›

 • Region Name : Veľké Bielice
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Partizánske
 • City Code : 305
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 911 01

View Details ›

 • Region Name : Kubrá
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Trenčín
 • City Code : 309
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 42

View Details ›

 • Region Name : Malá Lehota
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 972 47

View Details ›

 • Region Name : Oslany
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Prievidza
 • City Code : 307
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 958 42

View Details ›

 • Region Name : Brodzany
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Partizánske
 • City Code : 305
 • Community :
 • Code :