Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 946 31

View Details ›

 • Region Name : Chotín
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 15

View Details ›

 • Region Name : Tôň
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 947 01

View Details ›

 • Region Name : Martovce
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 945 01

View Details ›

 • Region Name : Veľký Harčáš
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 03

View Details ›

 • Region Name : Veľká Gúta
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 51

View Details ›

 • Region Name : Aňalské Záhrady
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 947 01

View Details ›

 • Region Name : Vék
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 01

View Details ›

 • Region Name : Balvany
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 947 03

View Details ›

 • Region Name : Bohatá
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 13

View Details ›

 • Region Name : Okoličná na Ostrove
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 947 03

View Details ›

 • Region Name : Nová Trstená
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 52

View Details ›

 • Region Name : Imeľ
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 03

View Details ›

 • Region Name : Pačérok
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 946 65

View Details ›

 • Region Name : Vrbová nad Váhom
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 945 01

View Details ›

 • Region Name : Hadovce
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Komárno
 • City Code : 401
 • Community :
 • Code :