Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 990 01

View Details ›

 • Region Name : Malý Krtíš
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 03

View Details ›

 • Region Name : Veľký Lom
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 02

View Details ›

 • Region Name : Prieloh
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 02

View Details ›

 • Region Name : Ľuboriečka
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 42

View Details ›

 • Region Name : Hrušov
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 02

View Details ›

 • Region Name : Drnava
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 02

View Details ›

 • Region Name : Dolná Strehová
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 22

View Details ›

 • Region Name : Zombor
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 02

View Details ›

 • Region Name : Slovenské Kľačany
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 01

View Details ›

 • Region Name : Príboj
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 990 01

View Details ›

 • Region Name : Veľké Straciny
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 25

View Details ›

 • Region Name : Kosihovce
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 990 01

View Details ›

 • Region Name : Malé Straciny
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 10

View Details ›

 • Region Name : Kleňany
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 991 01

View Details ›

 • Region Name : Červeňany
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Veľký Krtíš
 • City Code : 610
 • Community :
 • Code :