Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 086 04

View Details ›

 • Region Name : Gerlachov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 36

View Details ›

 • Region Name : Mikulášová
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 36

View Details ›

 • Region Name : Varadka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 46

View Details ›

 • Region Name : Kochanovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 02

View Details ›

 • Region Name : Gaboltov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Brezov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 35

View Details ›

 • Region Name : Regetovka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 41

View Details ›

 • Region Name : Vaniškovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 46

View Details ›

 • Region Name : Porúbka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 085 01

View Details ›

 • Region Name : Bardejovská Nová Ves
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 45

View Details ›

 • Region Name : Dubie
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 41

View Details ›

 • Region Name : Vyšné Raslavice
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 46

View Details ›

 • Region Name : Hankovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 05

View Details ›

 • Region Name : Lukov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 46

View Details ›

 • Region Name : Oľšavce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Bardejov
 • City Code : 701
 • Community :
 • Code :