Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 059 94

View Details ›

 • Region Name : Jurské
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 72

View Details ›

 • Region Name : Vrbov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 94

View Details ›

 • Region Name : Stotince
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 95

View Details ›

 • Region Name : Toporec
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 061 01

View Details ›

 • Region Name : Majere
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 94

View Details ›

 • Region Name : Holumnica
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 061 01

View Details ›

 • Region Name : Spišská Stará Ves
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 060 01

View Details ›

 • Region Name : Malý Slavkov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 061 01

View Details ›

 • Region Name : Havka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 94

View Details ›

 • Region Name : Majerka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 72

View Details ›

 • Region Name : Vlková
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 07

View Details ›

 • Region Name : Lendak
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 061 01

View Details ›

 • Region Name : Lysá nad Dunajcom
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 059 04

View Details ›

 • Region Name : Hágy
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 060 01

View Details ›

 • Region Name : Kežmarok
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Kežmarok
 • City Code : 703
 • Community :
 • Code :