Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 067 13

View Details ›

 • Region Name : Zbojné
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 16

View Details ›

 • Region Name : Svetlice
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 04

View Details ›

 • Region Name : Krivá Oľka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 16

View Details ›

 • Region Name : Oľšinkov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 16

View Details ›

 • Region Name : Výrava
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 16

View Details ›

 • Region Name : Čabalovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 52

View Details ›

 • Region Name : Habura
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 068 01

View Details ›

 • Region Name : Kalinov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 01

View Details ›

 • Region Name : Radvaň nad Laborcom
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 01

View Details ›

 • Region Name : Brestov nad Laborcom
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 02

View Details ›

 • Region Name : Roškovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 02

View Details ›

 • Region Name : Sukov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 04

View Details ›

 • Region Name : Repejov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 01

View Details ›

 • Region Name : Valentovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 02

View Details ›

 • Region Name : Čabiny
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Medzilaborce
 • City Code : 705
 • Community :
 • Code :