Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 067 66

View Details ›

 • Region Name : Ruský Potok
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 65

View Details ›

 • Region Name : Topoľa
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 73

View Details ›

 • Region Name : Michajlov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 35

View Details ›

 • Region Name : Čukalovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 65

View Details ›

 • Region Name : Runina
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 35

View Details ›

 • Region Name : Parihuzovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 61

View Details ›

 • Region Name : Kolonica
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 68

View Details ›

 • Region Name : Zboj
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 61

View Details ›

 • Region Name : Jalová
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 35

View Details ›

 • Region Name : Pčoliné
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 66

View Details ›

 • Region Name : Kolbasov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 34

View Details ›

 • Region Name : Osadné
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 35

View Details ›

 • Region Name : Hostovice
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 61

View Details ›

 • Region Name : Stakčínska Roztoka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 067 61

View Details ›

 • Region Name : Stakčín
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Snina
 • City Code : 709
 • Community :
 • Code :