Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 090 24

View Details ›

 • Region Name : Malá Poľana
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 091 01

View Details ›

 • Region Name : Vojtovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 21

View Details ›

 • Region Name : Vyškovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 33

View Details ›

 • Region Name : Lomné
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Makovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 22

View Details ›

 • Region Name : Oľšavka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Vladiča
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Nižná Vladiča
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 21

View Details ›

 • Region Name : Vislava
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Suchá
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Staškovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 21

View Details ›

 • Region Name : Chotča
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Driečna
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 33

View Details ›

 • Region Name : Bžany
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 23

View Details ›

 • Region Name : Havaj
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Stropkov
 • City Code : 711
 • Community :
 • Code :