Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 090 42

View Details ›

 • Region Name : Štefurov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 086 44

View Details ›

 • Region Name : Kuková
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 05

View Details ›

 • Region Name : Príkra
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Kalnište
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 01

View Details ›

 • Region Name : Vyšná Pisaná
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 089 01

View Details ›

 • Region Name : Nová Polianka
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 11

View Details ›

 • Region Name : Dubová
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Giraltovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 16

View Details ›

 • Region Name : Cernina
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Železník
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 03

View Details ›

 • Region Name : Ladomirová
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Mičakovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 087 01

View Details ›

 • Region Name : Lužany pri Topli
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 090 05

View Details ›

 • Region Name : Krajná Bystrá
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 089 01

View Details ›

 • Region Name : Nižná Jedľová
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Svidník
 • City Code : 712
 • Community :
 • Code :