Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 093 01

View Details ›

 • Region Name : Vranov
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 093 01

View Details ›

 • Region Name : Komárany
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 33

View Details ›

 • Region Name : Zlatník
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Ruská Voľa
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 03

View Details ›

 • Region Name : Žalobín
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Vavrinec
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Podlipníky
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 02

View Details ›

 • Region Name : Kvakovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Radvanovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 02

View Details ›

 • Region Name : Benkovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Petrovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 31

View Details ›

 • Region Name : Hanušovce nad Topľou
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 05

View Details ›

 • Region Name : Rafajovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 09

View Details ›

 • Region Name : Majerovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 094 05

View Details ›

 • Region Name : Piskorovce
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :