Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 048 01

View Details ›

 • Region Name : Nadabula
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 11

View Details ›

 • Region Name : Plešivec
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 12

View Details ›

 • Region Name : Gemerská Hôrka
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 32

View Details ›

 • Region Name : Pašková
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 12

View Details ›

 • Region Name : Meliata
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 23

View Details ›

 • Region Name : Nižnoslanská Baňa
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 048 01

View Details ›

 • Region Name : Rožňavská Baňa
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 32

View Details ›

 • Region Name : Honce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 048 01

View Details ›

 • Region Name : Rudná
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 73

View Details ›

 • Region Name : Dedinky
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 048 01

View Details ›

 • Region Name : Rožňava
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 12

View Details ›

 • Region Name : Tiba
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 048 01

View Details ›

 • Region Name : Čučma
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 22

View Details ›

 • Region Name : Gemerská Poloma
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 049 12

View Details ›

 • Region Name : Bohúňovo
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Rožňava
 • City Code : 808
 • Community :
 • Code :