Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 073 01

View Details ›

 • Region Name : Komárovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 43

View Details ›

 • Region Name : Veľké Revištia
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 073 01

View Details ›

 • Region Name : Horňa
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 41

View Details ›

 • Region Name : Vyšná Rybnica
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 61

View Details ›

 • Region Name : Priekopa
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 51

View Details ›

 • Region Name : Močidlá
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 51

View Details ›

 • Region Name : Husák
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 44

View Details ›

 • Region Name : Blatné Remety
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 52

View Details ›

 • Region Name : Tašuľa
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 41

View Details ›

 • Region Name : Remetské Hámre
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 41

View Details ›

 • Region Name : Vyšné Remety
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 44

View Details ›

 • Region Name : Bunkovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 44

View Details ›

 • Region Name : Blatná Polianka
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 073 01

View Details ›

 • Region Name : Baškovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 072 43

View Details ›

 • Region Name : Blatné Revištia
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Sobrance
 • City Code : 809
 • Community :
 • Code :