Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 053 76

View Details ›

 • Region Name : Rakovec
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 01

View Details ›

 • Region Name : Harichovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 23

View Details ›

 • Region Name : Rudňany
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 15

View Details ›

 • Region Name : Betlanovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 13

View Details ›

 • Region Name : Arnutovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 052 01

View Details ›

 • Region Name : Spišské Tomášovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 75

View Details ›

 • Region Name : Delava
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 15

View Details ›

 • Region Name : Hrabušice
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 11

View Details ›

 • Region Name : Iliašovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 21

View Details ›

 • Region Name : Lieskovany
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 052 01

View Details ›

 • Region Name : Teplička
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 21

View Details ›

 • Region Name : Matejovce
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 11

View Details ›

 • Region Name : Smižany
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 76

View Details ›

 • Region Name : Palcmanská Maša
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 053 22

View Details ›

 • Region Name : Jamník
 • State : KI: Košice
 • State Code : KI
 • County / Province : Spišská Nová Ves
 • City Code : 810
 • Community :
 • Code :