Postcode List

POSTAL CODES
 • LOCATION

SVK

Postal Code : 930 03

View Details ›

 • Region Name : Kynceľove Kračany
 • State : TA: Trnava
 • State Code : TA
 • County / Province : Dunajská Streda
 • City Code : 201
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 01

View Details ›

 • Region Name : Hliník nad Hronom
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Žiar nad Hronom
 • City Code : 613
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 956 14

View Details ›

 • Region Name : Súlovce
 • State : NI: Nitra
 • State Code : NI
 • County / Province : Topoľčany
 • City Code : 406
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 12

View Details ›

 • Region Name : Hronská Breznica
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Zvolen
 • City Code : 611
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 911 01

View Details ›

 • Region Name : Kubrá
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Trenčín
 • City Code : 309
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 21

View Details ›

 • Region Name : Lovča
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Žiar nad Hronom
 • City Code : 613
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 029 64

View Details ›

 • Region Name : Oravská Jasenica
 • State : ZI: Žilina
 • State Code : ZI
 • County / Province : Námestovo
 • City Code : 507
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 03

View Details ›

 • Region Name : Sklené Teplice
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Žiar nad Hronom
 • City Code : 613
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 093 01

View Details ›

 • Region Name : Komárany
 • State : PV: Prešov
 • State Code : PV
 • County / Province : Vranov nad Topľou
 • City Code : 713
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 01

View Details ›

 • Region Name : Prestavlky
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Žiar nad Hronom
 • City Code : 613
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 916 16

View Details ›

 • Region Name : Podvrch
 • State : TC: Trenčín
 • State Code : TC
 • County / Province : Myjava
 • City Code : 303
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 15

View Details ›

 • Region Name : Kozelník
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Banská Štiavnica
 • City Code : 602
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 929 01

View Details ›

 • Region Name : Veľké Dvorníky
 • State : TA: Trnava
 • State Code : TA
 • County / Province : Dunajská Streda
 • City Code : 201
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 966 15

View Details ›

 • Region Name : Banská Belá
 • State : BC: Banská Bystrica
 • State Code : BC
 • County / Province : Banská Štiavnica
 • City Code : 602
 • Community :
 • Code :

SVK

Postal Code : 900 84

View Details ›

 • Region Name : Báhoň
 • State : BL: Bratislava
 • State Code : BL
 • County / Province : Pezinok
 • City Code : 107
 • Community :
 • Code :